Галузі права

Виконавче провадження

Кожне судове рішення має обов’язковий характер, а тому повинні існувати гарантії та заходи, які завжди дають можливість його виконати. Саме таким заходом є виконавче провадження.

Що таке виконавче провадження?

Виконавче провадження – це завершальна стадія судового провадження. В Україні рішення суду може виконуватись як у добровільному, так і у примусовому порядку.

Сторонами виконавчого провадження є стягувач і боржник. Стягувачем є особа, на користь чи в інтересах якої видано виконавчий документ.

Який порядок виконання рішення суду у добровільному порядку?

Боржник, за власним волевиявленням, може виконати рішення суду добровільно. У разі добровільного порядку виконання рішень про стягнення періодичних платежів, виконавчий документ разом із заявою може бути надісланий стягувачем підприємству, установі, організації, фізичній особі – підприємцю, які виплачують боржнику відповідно заробітну плату, пенсію, стипендію та інші доходи.

Який алгоритм дій у випадку примусового стягнення заборгованості з боржника?

У разі задоволення судом вимог, якщо боржник добровільно не виконує рішення суду, стягувач має право пред’явити виконавчий документ для примусового виконання. Для цього потрібно:

  • звернутися до суду, який розглядав справу, із заявою про видачу судового наказу або виконавчого листа;
  • написати заяву до державної виконавчої служби або приватного виконавця із проханням примусового стягнення заборгованості із боржника;
  • подати заяву до ДВС або приватного виконавця.

В межах здійснення виконавчого провадження з примусового виконання рішення, виконавцем вчиняються дії щодо розшуку майна та активів боржника для звернення стягнення або заходи щодо примусу боржника виконати судове рішення немайнового характеру (вчинити певні дії або утриматись від таких дій).

Серед іншого виконавець може: накласти арешт на майно та грошові кошти боржника, заблокувати йому банківські рахунки (картки), накласти на боржника штраф за невиконання вимог виконавця, накласти заборону на виїзд за кордон тощо.

Адвокати ADVA допоможуть Вам в повному обсязі реалізувати свої права у випадку, якщо Ви є стягувачем або боржником, проконсультують щодо всіх особливостей виконавчого провадження, допоможуть у складенні необхідних документів та у контролі за ходом такого провадження.

Первинна юридична консультація (до 20 хв.)
150 грн
Юридичний аналіз ситуації та усна консультація
400 грн
Проведення переговорів в інтересах клієнта
350 грн
Юридичний аналіз ситуації та письмова консультація
300 грн
Підготовка проекту документа
700 грн
Розробка плану дій в ситуації клієнта
1000 грн
Оформити замовлення ×