Галузі права

Особливості та правила здійснення судового процесу

Відповідно до норм Цивільного процесуального кодексу України, цивільне судочинство здійснюється у формах наказного провадження, позовного провадження та окремого провадження.

Наказне провадження передбачене для категорій справ, вимоги за якими є фактично безспірними та прямо передбачені законодавством (наприклад, стягнення аліментів у мінімальному гарантованому розмірі або стягнення заборгованості за оплату житлово-комунальних послуг).

Таке провадження здійснюється у спрощеному порядку, на підставі заяви стягувача та наданих доказів, без судового засідання і повідомлення заявника і боржника. Строк розгляду заяви про видачу судового наказу – 5 днів.

Позовне провадження – основний вид судового провадження у цивільних справах, передбачає наявність спору між Позивачем та Відповідачем, є значно складнішим, передбачає декілька стадій (підготовче провадження і розгляд справи по суті), а також апеляційний і касаційний перегляд рішення.

Позовне провадження передбачає чітко визначені вимоги до документів, що подаються сторонами, строки здійснення певних процесуальних дій, забезпечення участі сторін у судовому розгляді справи, можливість витребування доказів, проведення експертиз тощо.

Окреме провадження – це вид непозовного цивільного судочинства, в порядку якого розглядаються цивільні справи про підтвердження наявності або відсутності юридичних фактів, що мають значення для охорони прав, свобод та інтересів особи або створення умов здійснення нею особистих немайнових чи майнових прав або підтвердження наявності чи відсутності неоспорюваних прав.

Справи окремого провадження розглядаються судом з додержанням загальних правил, встановлених ЦПК України, за винятком положень щодо змагальності та меж судового розгляду.

Справи окремого провадження суд розглядає за участю заявника і заінтересованих осіб.

Участь у будь-якому судовому процесі потребує правової допомоги адвоката, оскільки його досвід та навички роботи з судовими справами дадуть можливість дотриматись всіх обов’язкових вимог процесу, належним чином захистити права сторони та оперативно отримати результат розгляду справи.

Адвокати ADVA готові надати Вам правову допомогу консультаційного характеру, роз’яснити обставини судового процесу, підготувати проекти всіх необхідних документів, які необхідно долучити до матеріалів справи та підтримувати Вас в цілому протягом судового розгляду.

Первинна юридична консультація (до 20 хв.)
150 грн
Юридичний аналіз ситуації та усна консультація
400 грн
Проведення переговорів в інтересах клієнта
350 грн
Юридичний аналіз ситуації та письмова консультація
300 грн
Підготовка проекту документа
700 грн
Розробка плану дій в ситуації клієнта
1000 грн
Оформити замовлення ×