Галузі права

Оскарження рішень і ухвал суду в апеляції і касації

Головною запорукою права на судовий розгляд є можливість оскарження і перегляду судового рішення. Для сторін оскарження судового рішення гарантує можливість відстоювати свою позицію і намагатись встановленими законами засобами досягти відміни судового рішення, що суперечить їх інтересам.

Апеляційне оскарження.

Апеляційні суди областей, м. Києва та Севастополя можуть переглядати судові рішення, ухвалені судами першої інстанції.

Учасники справи, а також особи, які не брали участі у справі, якщо суд вирішив питання про їхні права, свободи, інтереси та (або) обов’язки, мають право оскаржити в апеляційному порядку рішення та ухвали суду першої інстанції повністю або частково.

Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом тридцяти днів, а на ухвалу суду – протягом п’ятнадцяти днів з дня його (її) проголошення.

Суд поновлює або продовжує строк за клопотанням сторони або іншої особи у разі його пропущення з поважних причин.

В апеляційній скарзі апелянт зазначає, які, на його думку, порушення норм матеріального і процесуального права допустив суд першої інстанції та чому рішення суду підлягає зміні або скасуванню.

Касаційне оскарження.

Верховний Суд переглядає у касаційному порядку судові рішення, ухвалені судами першої та апеляційної інстанцій.
Учасники справи, а також особи, які не брали участі у справі, якщо суд вирішив питання про їхні права, свободи, інтереси та (або) обов’язки, мають право оскаржити у касаційному порядку:

  1. рішення суду першої інстанції після апеляційного перегляду справи та постанову суду апеляційної інстанції, крім судових рішень, які не підлягають касаційному оскарженню;
  2. ухвали суду першої інстанції, вказані у пунктах 3, 6, 7, 15, 16, 22, 23, 27, 28, 30, 32 ч.1 ст. 353 ЦПК, після їх перегляду в апеляційному порядку;
  3. ухвали суду апеляційної інстанції (процесуальні).

Підставами касаційного оскарження є неправильне застосування судом норм матеріального права чи порушення норм процесуального права.
Існує так званий «касаційний фільтр». Він передбачає, що не підлягають касаційному оскарженню:

  1. рішення, ухвали суду першої інстанції та постанови, ухвали суду апеляційної інстанції у справах, рішення у яких підлягають перегляду в апеляційному порядку Верховним Судом;
  2. судові рішення у малозначних справах та у справах з ціною позову, що не перевищує двохсот п’ятдесяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб (з цього переліку, правда, є певні виключення).

Касаційна скарга на судове рішення подається протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини судового рішення, або у разі розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Строк на касаційне оскарження може бути також поновлений в разі пропуску з інших поважних причин.

Звертайтесь до компанії ADVA, наші адвокати проконсультують Вас стосовно можливостей оскарження рішення суду, судової практики, що вже склалась з вирішення справ, подібних Вашій та підготують для Вас проект апеляційної чи касаційної скарги.

Первинна юридична консультація (до 20 хв.)
150 грн
Юридичний аналіз ситуації та усна консультація
400 грн
Проведення переговорів в інтересах клієнта
350 грн
Юридичний аналіз ситуації та письмова консультація
300 грн
Підготовка проекту документа
700 грн
Розробка плану дій в ситуації клієнта
1000 грн
Оформити замовлення ×