Галузі права

Оскарження дій або бездіяльності органів слідства

Відповідно до Кримінального процесуального кодексу України, на стадії досудового провадження можуть бути оскаржені такі рішення, дії чи бездіяльність слідчого, дізнавача або прокурора:

1) бездіяльність слідчого, прокурора, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань після отримання заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення, у неповерненні тимчасово вилученого майна, а також у нездійсненні інших процесуальних дій, які він зобов’язаний вчинити у визначений КПК строк;

2) рішення слідчого, прокурора про зупинення досудового розслідування;

3) рішення слідчого про закриття кримінального провадження;

4) рішення прокурора про закриття кримінального провадження та/або провадження щодо юридичної особи;

5) рішення прокурора, слідчого про відмову у визнанні потерпілим;

6) рішення, дії чи бездіяльність слідчого або прокурора при застосуванні заходів безпеки;

7) рішення слідчого, прокурора про відмову в задоволенні клопотання про проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій;

8) рішення слідчого, прокурора про зміну порядку досудового розслідування та продовження його згідно з правилами, передбаченими главою 39 КПК.

Оскаржити бездіяльність слідчого, дізнавача, прокурора на стадії досудового провадження мають право: заявник, потерпілий, його представник чи законний представник, підозрюваний, його захисник чи законний представник, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, володілець тимчасово вилученого майна, особами, до яких можуть бути застосовані заходи безпеки, передбачені законом.

Скарги на прийняті рішення, дії або бездіяльность слідчого, дізнавача чи прокурора можуть бути подані відповідним суб’єктом права на таке оскарження протягом десяти днів з моменту вчинення дії або бездіяльності.

Скарги на бездіяльність слідчого, дізнавача чи прокурора розглядаються слідчим суддею місцевого суду.

Окрім того, підозрюваний, обвинувачений, потерпілий мають право оскаржити прокурору вищого рівня недотримання розумних строків слідчим, дізнавачем, прокурором під час досудового розслідування.

Прокурор вищого рівня зобов’язаний розглянути скаргу протягом трьох днів після її подання і, в разі наявності підстав для її задоволення, надати відповідному прокурору обов’язкові для виконання вказівки щодо строків вчинення певних процесуальних дій або прийняття процесуальних рішень. Особа, яка подала скаргу, невідкладно письмово повідомляється про результати її розгляду. Службові особи, винні в недотриманні розумних строків, можуть бути притягнуті до відповідальності, встановленої законом.

З метою встановлення наявності підстав для оскарження, а також для підготовки проекту відповідної скарги, радимо звертатись до адвокатів ADVA, які проаналізують ситуацію, що склалась, та нададуть якісну юридичну допомогу у питанні захисту прав та законних інтересів клієнта.

Первинна юридична консультація (до 20 хв.)
150 грн
Юридичний аналіз ситуації та усна консультація
400 грн
Проведення переговорів в інтересах клієнта
350 грн
Юридичний аналіз ситуації та письмова консультація
300 грн
Підготовка проекту документа
700 грн
Розробка плану дій в ситуації клієнта
1000 грн
Оформити замовлення ×