Галузі права

Матеріальна відповідальність працівника

Підстави й умови матеріальної відповідальності працівників визначає Кодекс законів про працю України.

Працівники несуть матеріальну відповідальність за шкоду, заподіяну підприємству (ст. 130 КЗпП). Умовами настання матеріальної відповідальності працівника є (ці умови повинні виконуватись одночасно):

1) порушення працівником покладених на нього трудових обов’язків;

2) нанесення прямої дійсної шкоди;

3) вина в діях або бездіяльності працівника;

4) прямий причинний зв’язок між протиправною та винною дією чи бездіяльністю працівника та шкодою, яка настала.

Верховний суд в Постанові № 12 визначив такі категорій прямої дійсної шкоди:

  • недостача, втрата, знищення, пошкодження чи зіпсування матеріальних цінностей;
  • шкода, спричинена незаконним продажем товарів за зниженою ціною;
  • витрати, спричинені незаконними або необґрунтованими виплатами (переплатами);
  • витрати, спричинені зайвими виплатами на користь працівників;
  • суми неустойки, фінансових санкцій, пені, сплачені на користь контрагентів за цивільно-правовими договорами, державного чи місцевого бюджетів, державних органів;
  • виплати на користь інших суб’єктів у порядку відшкодування шкоди, оскільки організація відповідає за шкоду, заподіяну діями її працівників;
  • нестягнена з боржника дебіторська заборгованість, коли можливість її стягнення втрачена у зв’язку зі спливом строку позовної давності;
  • нестягнена з боржника шкода (за винятком тієї частини шкоди, яка належить до категорії неодержаного прибутку), якщо можливість її стягнення втрачена.

Матеріальна відповідальність працівника може бути обмеженою чи повною (у випадку укладення договору про таку відповідальність).

Питання матеріальної відповідальності працівника та відшкодування завданої шкоди складне та має багато особливостей.

Деякі такі особливості визначаються виходячи з позицій Верховного суду та іншої судової практики.

За таких умов, консультація юриста є просто необхідною, якщо Ви зіткнулись з такою ситуацією.

Не зволікайте, звертайтесь до компанії ADVA за правовою допомогою, щоб належним чином відстояти свої права.

Первинна юридична консультація (до 20 хв.)
150 грн
Юридичний аналіз ситуації та усна консультація
400 грн
Проведення переговорів в інтересах клієнта
350 грн
Юридичний аналіз ситуації та письмова консультація
300 грн
Підготовка проекту документа
700 грн
Розробка плану дій в ситуації клієнта
1000 грн
Оформити замовлення ×