Галузі права

Допомога з безробіттю, відшкодування шкоди в разі отримання виробничої травми, виплати з фондів соціального страхування

Згідно положень українського законодавства, держава надає працюючим особам соціальні гарантії на випадок безробіття або отримання травми на виробництві.

З метою забезпечення працівників такими гарантіями на роботодавця покладається обов’язок щодо сплати страхових внесків за найманих співробітників.

Якщо Ви втратили роботу, Вам належить отримати допомогу з безробіття від Центра зайнятості населення.

Для цього до вказаної установи слід подати необхідний пакет документів та, у визначені законодавством строки, Ви отримаєте допомогу по безробіттю.

В межах юридичної консультації спеціалісти ADVA розглянуть Вашу ситуацію, роз’яснять, який пакет документів слід зібрати та куди звернутись для їх отримання, а також повідомлять Вам, який розмір допомоги Ви маєте право отримати.

У разі травматизму на робочому місці законодавством також передбачені гарантії.

Підставою для оплати потерпілому витрат на медичну допомогу, проведення медичної, професійної та соціальної реабілітації, а також страхових виплат є акт розслідування (спеціального розслідування) нещасного випадку, гострого професійного захворювання (отруєння), аварії за встановленою формою, складений відповідною комісією.

У зв’язку із отриманням травми на виробництві, працівник може отримати наступні виплати:

1) допомогу по тимчасовій непрацездатності (виплати за перші п’ять днів тимчасової непрацездатності потерпілого проводиться за рахунок коштів роботодавця);

2) одноразову допомогу в разі стійкої втрати професійної працездатності або смерті потерпілого (призначається при встановленні медико-соціальною експертною комісією стійкої втрати професійної працездатності);

3) щомісячну страхову виплату втраченого заробітку потерпілого (призначається при встановленні медико-соціальною експертною комісією стійкої втрати професійної працездатності);

4) страхову виплату потерпілому у розмірі його середньомісячного заробітку при тимчасовому переведенні його на легшу, нижчеоплачувану роботу;

5) щомісячну страхову виплату особам, які мають на неї право в разі смерті потерпілого;

6) відшкодування вартості поховання потерпілого та пов’язаних з цим ритуальних послуг.

Юристи компанії ADVA роз’яснять Вам, які права Ви маєте у кожному конкретному випадку, який порядок дій для отримання відшкодування, а також який перелік документів, окрім акту розслідування Вам слід зібрати для захисту Ваших прав.

Первинна юридична консультація (до 20 хв.)
150 грн
Юридичний аналіз ситуації та усна консультація
400 грн
Проведення переговорів в інтересах клієнта
350 грн
Юридичний аналіз ситуації та письмова консультація
300 грн
Підготовка проекту документа
700 грн
Розробка плану дій в ситуації клієнта
1000 грн
Оформити замовлення ×